Immunet Protect Free 3.0.5.7980

Nhược điểm trong các phiên bản trước đây của Immunet Protect (trình antivirus điện toán mây mới nổi, vừa được thêm vào bộ ứng dụng miễn phí Google Pack) là cần phải được kết nối với cloud để có thể phát huy mọi tính năng.

Tuy nhiên, đây không phải là khuyết điểm lớn vì hầu hết chúng ta đều online hằng ngày, nhưng khi Immunet được Sourcefire mua lại thì điều này trở nên quan trọng để giải quyết các nhu cầu của nhà quản trị mạng. Vì các nhà quản trị mạng thường tắt kết nối mạng khi họ nghi ngờ có sự lây nhiễm, mà lúc đó thì không thể nào truy cập các máy chủ cloud của Immunet được.

Đọc thêm »