TrueCrypt 7.1a - Mã khóa tài liệu an toànTrue Crypt là một công cụ viết bằng mã mở có khả năng tạo ra những vùng an toàn trên thiết bị. Một trong những ưu điểm dễ thấy nhất của True Crypt là nó hoạt động hoàn toàn độc lập, bạn có thể chứa nó trong ổ đĩa và mang theo bên mình.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có quyền quản trị trên máy mới có thể liên kết và truy xuất dữ liệu được. Và đó là tất cả những gì phần mềm này yêu cầu.
Đọc thêm »