uTorrent 3.1.2 RC1 - Hỗ trợ download thông dụng

uTorrent là một chương trình download BitTorrent hiệu quả và đầy tính năng dành cho Windows. µTorrent được thiết kế để sử dụng thật ít tài nguyên CPU, không gian và bộ nhớ trong khi vẫn đảm bảo những tín năng đặc biệt như các chương trình cùng loại khác. Với BitTorrent, bạn có thể download file nhanh hơn cũng như góp phần vào việc chia sẻ file và phân luồng.
uTorrent 3.1 Build 26593
Đọc thêm »