ooVoo 3.0.11.47 - Phần mềm chát video miễn phí

ooVoo là cuộc cách mạng tiếp theo trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến - một phương thức cự c kì dễ dàng giúp đối thoại video mặt đối mặt với bạn bè, gia đình hay bạn học, dù họ ở nơi đâu trên thế giới.
ooVoo 3.0.11.47 là ứng dụng gửi tin nhắn và đối thoại video trực tuyến, tương tự Skype Video. ooVoo cho phép chat video với tới 6 người tham gia, và không như Skype Video, không sử dụng mạng ngang hàng P2P
Sử dụng ooVoo thật vui và dễ dàng, người dùng chỉ cần có máy tính, kết nối băng rộng và một chiếc Webcam. Thêm vào đó, ooVoo có tính năng gửi tin nhắn video tới email hoặc tài khoản ooVoo khác, gửi tin nhắn văn bản và chia sẻ file. Bạn thậm chí có thể gửi tin nhắn video tới người dùng không cài đặt phần mềm này.
Đọc thêm »