SpywareBlaster 4.6

SpywareBlaster sẽ giúp trình duyệt internet của bạn an toàn hơn bằng cách thêm vào danh sách đen trong trình duyệt của bạn các chương trình và website độc hại để trình duyệt không chạy hoặc vào các chương trình hoặc website đó. Như vậy bạn sẽ được tăng sự an toàn khi lướt web.
Tính Năng:
Ngăn chặn việc cài đặt phần mềm gián điệp dựa trên ActiveX, phần mềm quảng cáo, trình duyệt hijackers, dialers, và software.Block khác có khả năng không mong muốn phần mềm gián điệp / theo dõi các tập tin cookie trong Internet Explorer và Mozilla / Firefox.Restrict các hành động của các trang web không mong muốn trong Internet Explorer. (Google dịch)
Đọc thêm »