RAMDisk 3.5.130 RC 22 - Tăng tốc truy cập dữ liệu

RAMDisk trình diện như một đĩa cứng vật lý vào hệ điều hành và các chương trình. Bạn chỉ cần chọn kích thước của nó (phụ thuộc vào dung lượng RAM trên hệ thống của bạn), ổ đĩa, và file hệ thống.
Bạn có thể copy, di chuyển, và xóa các file trên chúng. Giống như một đĩa vật lý, một đĩa RAM cũng có thể được chia sẻ để cho có thể được truy cập bởi các máy tính khác trên một mạng máy tính. Đĩa RAM bỏ qua đĩa cứng hệ thống là phần chậm nhất của một máy tính. Giải phóng việc lưu trữ và lấy dữ liệu của bạn từ đĩa vật lý này mang đến cho hệ thống của bạn một sự tăng tốc ngay lập tức.

Đọc thêm »