CPU-Z 1.60 Final - Kiểm tra thông số máy tính

CPU-Z giúp bạn xem được tên nhà sản xuất, dòng chipset, socket, các thông số về tốc độ, bus, cache, có bao nhiêu core … nhờ đó bạn có thể kiểm tra được các thông tin về chipset của mình và biết được máy đang chạy ở chế độ overclock hay không, …Ngoài ra, CPU-Z còn cho biết thêm các thông tin về mainboard, memory (ram) để bạn đối chiếu về sự tương thích giữa chúng với chipset.
CPU-Z 1.59 Final
Change of CPU-Z 1.60 Final
- Intel Core i5 2550K, 2450P and 2380P with no GPU.
- Intel Core i3/i5/i7 22 nm "Ivy Bridge" (37xx, 35xx, 34xx, 33xx, 32xx).
- Intel Xeon E3 (SandyBridge-WS).
- Intel Z77 platform.
- AMD FX-8140, FX-4150 and Mobile Llano (socket FS1).
- AMD "Trinity" APU Preliminary support.
- Windows 32/64-bit report.
File Name:cpu-z_1.60-setup-en.exe
File Size: 4.16MB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?l4rnhk0keintuci

Tags: CPU-Z 1.60 final, Link Mediafire CPU-Z 1.60, Download CPU-Z 1.60