Mozilla Thunderbird 11.0 Final


Mozilla Thunderbird có tất cả các công cụ mà bạn mong chờ, bao gồm khả năng quản lý nhiều account từ một giao diện duy nhất, xác lập các nguyên tắc để xếp thư vào các thư mục, tạo mã màu cho các e-mail để tiện phân loại... Mozilla Thunderbird  thậm chí còn có cả một bộ lọc spam gắn trong nhưng bạn sẽ phải “huấn luyện” cho nó nhận diện thư rác trước khi dùng. Bạn không nhận được trợ giúp như chương trình cài đặt hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến nhưng đó không phải những vấn đề quá lớn.
*Change Of Mozilla Thunderbird 11.0 Final
* NEW
- New user interface with Tabs above the main menu bar to facilitate navigation and make it more contextual
* FIXED
- Various security fixes
- Thunderbird notifications may not work properly with Growl 1.3 or later
- Fixes a crash seen during importing of Microsoft Outlook profiles
Đọc thêm »