Lịch Phát Sóng Trực Tiếp Vietnam’s Got Talent (FULL)

Đón xem trực tiếp Vietnam's Got Talent tại website Tinhoc24h.Info. Để xem lại các video Vietnam's got talent kỳ trước các bạn bấm vào chữ "Tường Thuật" để xem lại và đón xem các tuần tiếp theo tại chữ "Trực Tiếp" theo thời gian trong lịch phát sóng.

Lịch phát sóng Trực Tiếp Vietnam’s Got Talent

Tập Chi tiết Ngày Giờ Xem Online
1 Vòng loại Toàn quốc 18/12/2011 21:00 Tường Thuật
2 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 1 25/12/2011 21:00 Tường Thuật
3 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 2 01/01/2012 21:00 Tường Thuật
4 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 3 15/01/2012 20:00 Tường Thuật
5 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 4 29/01/2012 20:00 Tường Thuật
6 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 5 05/02/2012 20:00 Tường Thuật
7 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 6 12/02/2012 20:00 Tường Thuật
8 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 7 19/02/2012 20:00 Tường Thuật
9 Vòng loại Sân khấu – Kỳ 8 26/02/2012 20:00 Tường Thuật
10 Vòng Bán kết 1 04/03/2012 20:00 Tường Thuật
10A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 1 06/03/2012 20:00 Tường Thuật
11 Vòng Bán kết 2 11/03/2012 20:00 Tường Thuật
11A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 2 13/03/2012 20:00 Tường Thuật
12 Vòng Bán kết 3 18/03/2012 20:00 Trực Tiếp
12A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 3 20/03/2012 20:00 VTV2
13 Vòng Bán kết 4 25/03/2012 20:00 Trực Tiếp
13A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 4 27/03/2012 20:00 VTV2
14 Vòng Bán kết 5 01/04/2012 20:00 Trực Tiếp
14A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 5 03/04/2012 20:00 VTV2
15 Vòng Bán kết 6 08/04/2012 20:00 Trực Tiếp
15A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 6 10/04/2012 20:00 VTV2
16 Vòng Bán kết 7 15/04/2012 20:00 Trực Tiếp
16A Trực tiếp kết quả vòng Bán kết 7 17/04/2012 20:00 Trực Tiếp
17 Trực tiếp Vòng chung kết 1 22/04/2012 20:00 Trực Tiếp
18 Trực tiếp Vòng chung kết 2 29/04/2012 20:00 Trực Tiếp
19 Đêm Gala Chung kết 06/05/2012 21:00 Trực Tiếp

Tags: Xem online vietnam's got talent, lịch phát sóng vietnam's got talent, trực tiếp vietnam's got talent.