TortoiseSVN 1.7.6

TortoiseSVN là một tiện ích dành cho Windows dùng để quản lý sự thay đổi giữa các phiên bản, mã nguồn và sự sửa đổi của các chương trình. Chương trình được làm dựa trên Subversion, tuy vậy, nó cung cấp 1 giao diện đẹp và rất dễ sử dụng. Ngoài những chức năng sẵn có của Subversion, TortoiseSVN còn có những chức năng riêng biệt như hỗ trợ các file CVS, thao tác hiệu quả với các file nhị phân, các thư mục, tên hay các dữ liệu meta của các file cũng được đánh version, …
Đọc thêm »