NetBeans IDE 7.1.1 - Ứng dụng dành cho lập trình viên

NetBean IDE là một “môi trường phát triển tích hợp“ (Integrated Development Environment) kiểu như Visual Studio của Microsoft và được xem là một một bộ ứng dụng "must-download" dành cho các nhà phát triển phần mềm.

NetBean IDE hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux, và Solaris. NetBean bao gồm một IDE mã nguồn mở và một nền tảng ứng dụng cho phép nhà phát triển nhanh chóng tạo nên các ứng dụng dành cho web, doanh nghiệp, desktop và thiết bị di động bằng các ngôn ngữ lập trình Java, C/C++, JavaScript, Ruby, Groovy, và PHP.

NetBeans IDE 7.1.1 cung cấp nhiều tính năng mới như shortcut tìm kiếm trong toàn bộ IDE gọi là QuickSearch, giao diện thận thiện hơn với người dùng, và tính năng tự động biên dịch khi lưu (Compile on Save). Ngoài việc hỗ trợ Java mọi phiên bản (Java SE, Java EE, Java ME), NetBean IDE còn là công cụ lý tưởng cho việc phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ PHP, C/C++, Groovy and Grails, Ruby and Rails, Ajax and JavaScript.


*Change Of NetBeans IDE 7.1.1
* Changes:
- Java ME SDK 3.0.5 support
- Bundle GlassFish 3.1.2 update release
- JavaFX 2.0.3 SDK support
* Updates
- Batch refactoring tool for bulk changes in Java Editor
- New UI Debugger for JavaFX and Swing
- Support for WebLogic 12c
- Improved support for CDI, EJB, JSF, Spring, Web Services
- Subversion and Mercurial enhancements and bundled Git support
- Maven enhancements
- PHP enhancements
* Supported technologies:
- Java EE 6, Java EE 5 and J2EE 1.4
- JavaFX 2.0.3
- Java ME SDK 3.0.5
- Java Card 3 SDK
- Struts 1.3.8
- Spring 3.0, 2.5
- Hibernate 3.2.5
- Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 1.1
- Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC
- Issue Tracking
> Bugzilla 4.0.x and earlier
> Jira 4.2 and earlier
- PHP 5.3, 5.2, 5.1
- Groovy 1.6.4
- Grails 1.1
- Apache Ant 1.8.2
- Apache Maven 3.0.3 or later
- C/C++/Fortran
- VCS
> Subversion: 1.5.x, 1.6.x
> Mercurial: 1.8 and earlier
> ClearCase V7.0
> Git 1.7.x
* Tested application servers:
- GlassFish Server Open Source Edition 3.1.2
- WebLogic 12c
* Known to run application servers:
- GlassFish Enterprise Server v2.1.1
- Tomcat 7.0.22
- JBoss 6.0
File Name: netbeans-7.1.1-ml-javase-windows.exe
File Size: 71.7MB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?j1gw0d7f3x63evt