Gladinet Cloud Desktop 4.0.854

Gladinet là công cụ miễn phí cho phép bạn biến các kho lưu trữ trực tuyến như Windows Live Spaces, Google Docs, Google Picasa và một số trang khác thành những ổ đĩa ảo trên máy tính của bạn.

Sau khi cài đặt, trong cửa sổ Gladinet Cloud Desktop, bạn chọn dòng thứ hai Mount Disk Storage or Web Storage As Virtual Directory để bắt đầu tạo ổ đĩa ảo trên máy tính của mình.

Bạn chọn không gian lưu trữ trực tuyến mà bạn có tài khoản trong khung Storage Provider rồi nhập tên ổ đĩa ảo trong hàng Virtual Directory Name.

Trong cửa sổ kế tiếp, tùy theo kho lưu trữ của bạn mà chương trình yêu cầu bạn nhập vào tên tài khoản hoặc địa chỉ hộp thư mà bạn có. Sau đó gõ mật khẩu của tài khoản này vào khung Password nằm bên dưới.

Đọc thêm »