SeaMonkey 2.8 Final

SeaMonkey 2.8 Final là một bộ ứng dụng internet tất cả trong một: trình duyệt web theo tab, email chuyên dụng, nhóm thông tin, thảo luận ICR, và hiệu chỉnh HTML đơn giản – tất cả các nhu cầu về internet của bạn trong một ứng dụng.

Seamonkey được thiết kế theo nhu cầu người sử dụng, đảm bảo để người dùng có được những thứ cần thiết khi duyệt web. Là phần mềm có mã nguồn mở, nên những tính năng trên sẽ ngày càng hoàn thiện từ sự đóng góp của người dùng.

Đọc thêm »