Chiếm quyền quản trị tập tin và thư mục trong Windows 8

Trong Windows, dù cho bạn có tài khoản quản trị cao nhất thì cũng có những tập tin, thư mục… mà bạn không thể thay đổi nội dung. Đây thường là các tập tin hệ thống và để chỉnh sửa chúng, bạn cần phải chiếm quyền quản trị của tập tin hoặc thư mục đó.
TakeOwnershipEx là một ứng dụng miễn phí, giúp bạn chiếm quyền quản trị tập tin và thư mục trong Windows, và ở đây là Windows 8. Và nếu cần, bạn có thể khôi phục lại quyền quản trị ban đầu. 

Sau khi tải về và cài đặt, bạn kích hoạt chương trình. Tại giao diện chương trình, bạn nhấn vào tùy chọn Take Ownership, một cửa sổ windows hiện lên, bạn chọn thư mục và tập tin cần chiếm quyền quản trị.
Đọc thêm »