Firefox 11 có thay đổi gì mới ?

Mozilla đã phát hành phiên bản Firefox mới cho tất cả người dùng trong thời gian qua đó là phiên bản Firefox 11. Như đã thấy, việc phát hành của Firefox 9 có thể là phiển bản rất ổn định, nhưng ngay sau đó người dùng đã liên tục choáng váng với việc nâng cấp và sửa chữa phát hành các phiên bản kế tiếp như 9.0.1, Firefox 10 Beta, Firefox 11 Aurora, beta và Firefox 12 Nightly chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.


Đọc thêm »