Ecchi Hetakoi - Update chap 47a


Sơ Lược

Sinh nhật thứ 20 của mình, Shizuka, một ông cụ non chính hiệu, chọn cách tới suối nước nóng để thư giãn. Xủi rủi làm sao (gọi là may mắn thì đúng hơn) anh gặp một cô gái trần như nhộng, nằm bất trong một bụi rậm ...sau đó vô tình anh lại tham gia vào câu lạc bộ du lịch, nơi cô gái đang làm việc và thế là nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra
Tên Truyện :  Hetakoi 
Tác Giả :         Nakano Junko 
Nguồn :          (Mr.sexy1989 - BlogTruyen.Com)
Thể Loại :       Hài hước , ecchi 

Đọc Online

Hetakoi - Chap 1a
Hetakoi - Chap 1b
Hetakoi - Chap 2a
Hetakoi - Chap 2b
Hetakoi - Chap 3a
Hetakoi - Chap 3b
Hetakoi - Chap 4a
Hetakoi - Chap 4b
Hetakoi - Chap 5a
Hetakoi - Chap 5b
Hetakoi - Chap 6a
Hetakoi - Chap 6b
Hetakoi - Chap 7a
Hetakoi - Chap 7b
Hetakoi - Chap 8a
Hetakoi - Chap 8b
Hetakoi - Chap 9a
Hetakoi - Chap 9b
Hetakoi - Chap 10a
Hetakoi - Chap 10b
Hetakoi - Chap 11a
Hetakoi - Chap 11b
Hetakoi - Chap 12a
Hetakoi - Chap 12b
Hetakoi - Chap 13a
Hetakoi - Chap 13b
Hetakoi - Chap 14a
Hetakoi - Chap 14b
Hetakoi - Chap 15a
Hetakoi - Chap 15b
Hetakoi - Chap 16a
Hetakoi - Chap 16b
Hetakoi - Chap 17a
Hetakoi - Chap 17b
Hetakoi - Chap 18a
Hetakoi - Chap 18b
Hetakoi - Chap 19a
Hetakoi - Chap 19b
Hetakoi - Chap 20a
Hetakoi - Chap 20b

Hetakoi - Chap 21a
Hetakoi - Chap 21b
Hetakoi - Chap 22a
Hetakoi - Chap 22b
Hetakoi - Chap 23a
Hetakoi - Chap 23b
Hetakoi - Chap 24a
Hetakoi - Chap 24b
Hetakoi - Chap 25a
Hetakoi - Chap 25b
Hetakoi - Chap 26a
Hetakoi - Chap 26b
Hetakoi - Chap 27a
Hetakoi - Chap 27b
Hetakoi - Chap 28a
Hetakoi - Chap 28b
Hetakoi - Chap 29a
Hetakoi - Chap 29b
Hetakoi - Chap 30a
Hetakoi - Chap 30b
Hetakoi - Chap 31a
Hetakoi - Chap 31b
Hetakoi - Chap 32a
Hetakoi - Chap 32b
Hetakoi - Chap 33a
Hetakoi - Chap 33b
Hetakoi - Chap 34a
Hetakoi - Chap 34b
Hetakoi - Chap 35a
Hetakoi - Chap 35b
Hetakoi - Chap 36a
Hetakoi - Chap 36b
Hetakoi - Chap 37a
Hetakoi - Chap 37b
Hetakoi - Chap 38a
Hetakoi - Chap 38b
Hetakoi - Chap 39a
Hetakoi - Chap 39b
Hetakoi - Chap 40a
Hetakoi - Chap 40b
Hetakoi - Chap 41a
Hetakoi - Chap 41b
Hetakoi - Chap 42a
Hetakoi - Chap 42b
Hetakoi - Chap 43a
Hetakoi - Chap 43b
Hetakoi - Chap 44a
Hetakoi - Chap 44b
Hetakoi - Chap 45a
Hetakoi - Chap 45b
Hetakoi - Chap 46a
Hetakoi - Chap 46b
Hetakoi - Chap 47a