WinSCP 4.3.6


WinSCP là một mã nguồn mở miễn phí cho FTP client và SFTP client cho Windows cũng có hỗ trợ giao thức điều khiển phiên truyền (SCP). Chức năng chính của Win WinSCP U3 là giúp bạn sao chép các tệp tin an toàn giữa máy tính cục bộ và máy tính từ xa.

Đây là một số tính năng chính của "WinSCP U3":

· Giao diện đồ họa thân thiện
· Đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ
· Tích hợp với Windows (kéo và thả (drag&drop), URL, biểu tượng tắt)
· Hỗ trợ U3
· Tất cả các thao tác thông thường đối với các tập tin
· Hỗ trợ các giao thức SFTP và SCP đối với SSH-1 và SSH-2 và giao thức FTP đã cũ
· Viết tập tin bó và giao diện dòng lệnh
· Đồng bộ hóa thư mục theo các cách bán tự động hay tự động hoàn toàn
· Trình soạn thảo văn bản tích hợp
· Hỗ trợ mật khẩu SSH, tương tác với bàn phím, khóa công khai và xác nhận Kerberos (GSS)
· Tích hợp với Pageant (cơ quan xác nhận của PuTTY) để hỗ trợ toàn bộ xác nhận khóa công khai bằng SSH
· Các giao diện giống với Windows Explorer và Norton Commander
· Tùy ý lưu thông tin giao tiếp
· Hỗ trợ tùy ý thao tác độc lập bằng cách sử dụng tập tin cấu hình ở các mục đăng ký, phù hợp với thao tác từ phương tiện tháo lắp được.
File Name: winscp436setup.exe
File Size: 2.9MB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?d8zw3dtm6a4df50