Malwarebytes Anti-Malware 1.60 - Tìm và diệt malware

Malwarebytes' Anti-Malware là bước kế tiếp để dò tìm và xóa bỏ Malware (mã độc). Chúng tôi biên soạn những công nghệ mới được thiết kế để nhanh chóng dò tìm, phá hủy và chống mã độc.

Malwarebytes' Anti-Malware có thể dò tìm và loại bỏ mã độc mà hấu hết các chương trình virus nổi tiếng trên thị trường hay các chương trình chống mã độc không thể làm được .

Malwarebytes' Anti-Malware dò từng quá trình và dừng các chương trình có mã độc lại trước khi chúng khởi động. Realtime Protection Module (dò tìm thời gian thực) sử dụng công nghệ dò tìm tiên tiến theo dõi hệ thống & bảo vệ an toàn cho chúng. Thêm nữa, chúng tôi còn có trung tâm cho bạn cập nhật hàng ngày những loại mã độc mới.
Đọc thêm »