Tạo hiệu ứng trong suốt cho Firefox đẹp hơn

Hiệu ứng gương Aero là một trong những nét nổi bật về giao diện của Windows Vista và Windows 7. Khi sử dụng hiệu ứng gương Aero, các bo viền cửa sổ và taskbar sẽ trở nên trong suốt rất đẹp mắt. Với extension GlassMyFox, bạn có thể mang hiệu ứng Aero vào trình duyệt Firefox rất nhanh chóng.

Sau khi cài đặt, bạn khởi động lại trình duyệt sẽ thấy một giao diện mới với hiệu ứng Aero khá ấn tượng. Thanh chứa thẻ và các hộp thoại cấu hình trong Firefox đều trở nên trong suốt.
Đọc thêm »