XBMC Media Center 11.0 Beta 1


XBMC 11.0 Beta 1 là một trong những ứng dụng truyền thông nổi tiếng dành cho các hệ điều hành khác nhau như Linux, Mac OS X, Windows và XBox...

Với XBMC, người sử dụng sẽ có cơ hội tận hưởng cảm giác tuyệt vời mang lại bởi những ứng dụng công nghệ cao. Chương trình với các ứng dụng sau:

- Media Management: chương trình hỗ trợ tốt các định dạng image, audio và video phổ biến hiện nay. Đồng thời, XBMC được tích hợp hệ thống thư viện quản lý thông minh và tiên tiến, dễ dàng giúp bạn sắp xếp, tổ chức các file media một cách có hệ thống, dễ dàng truy cập khi cần thiết

Đọc thêm »