ArgoUML 0.34 Final

ArgoUML là công ty nguồn mở công cụ mô hình hóa UML và bao gồm hỗ trợ cho tất cả các tiêu chuẩn sơ đồ UML. Nó chạy trên bất kỳ nền tảng Java và có sẵn trong ngôn ngữ mười.
ArgoUML 0.34 Beta 1
Đọc thêm »