Firefox 9.0 Beta 5 nâng cao tốc độ xử lý JavaScript


Hãng Mozilla đã phát hành Firefox 9.0 Beta 5 đúng một tuần sau khi bản 9.0 Beta 4 xuất xưởng.
Vẫn phát huy truyền thống của các phiên bản cáo lửa “sinh sau đẻ muộn”, Firefox 9.0 Beta 5 cải thiện tốc độ xử lý JavaScript và giảm chiếm dụng bộ nhớ so với bản 9.0 Beta 4.

Đọc thêm »