Fresh View 8.32


Fresh View gives you the ability to organize and view multimedia files (images, audio, video). Watch movies, listen to music, and view graphics in a slide show. Image files in a folder can be displayed using a number of views, including a thumbnail view that lets you quickly see what your images are without having to open them.
You can convert graphics from one type to another, print, and even create an HTML album. This easy-to-use software supports 86 different formats (more and more added regularly).
Dịch:
Fresh View mang đến cho bạn khả năng tổ chức và xem các file multimedia. Xem phim, nghe nhạc, và xem các slide show. Các file ảnh trong một thư mục có thể được hiển thị sử dụng các con số để xem, bao gồm các ảnh thumnail cho phép bạn duyệt chúng một cách nhanh chóng mà không cần phải mở chúng.
Với Fresh View bạn có thể chuyển các file đồ họa từ kiểu này sang kiểu khác, và thâm chí tạo 1 web album ảnh. Đây là 1 phần mềm dể sử dụng hổ trợ tới 86 định dạng khác nhau (và liên tục được update).
Những thay đổi trong bản này:
- with new Soft Diagonal Smudge effect.
File name: freshview.exe
File size: 1.99 MB
Pass MF: tinhoc24h.info

Fresh View gives you the ability to organize and view multimedia files (images, audio, video). Watch movies, listen to music, and view graphics in a slide show. Image files in a folder can be displayed using a number of views, including a thumbnail view that lets you quickly see what your images are without having to open them.
You can convert graphics from one type to another, print, and even create an HTML album. This easy-to-use software supports 86 different formats (more and more added regularly).
Dịch:
Fresh View mang đến cho bạn khả năng tổ chức và xem các file multimedia. Xem phim, nghe nhạc, và xem các slide show. Các file ảnh trong một thư mục có thể được hiển thị sử dụng các con số để xem, bao gồm các ảnh thumnail cho phép bạn duyệt chúng một cách nhanh chóng mà không cần phải mở chúng.
Với Fresh View bạn có thể chuyển các file đồ họa từ kiểu này sang kiểu khác, và thâm chí tạo 1 web album ảnh. Đây là 1 phần mềm dể sử dụng hổ trợ tới 86 định dạng khác nhau (và liên tục được update).
Những thay đổi trong bản này:
- with new Soft Diagonal Smudge effect.
File name: freshview.exe
File size: 1.99 MB
Pass MF: tinhoc24h.info