Java Runtime Environment 1.7.0.2

Java cho phép bạn chơi các trò chơi trực tuyến, nchat với mọi người trên khắp thế giới, tính toán các việc bạn quan tâm và hiển thị ảnh ở không gian 3D.
Các tính năng:

• Viết phần mềm trên một nền tảng và chạy nó ở bất cứ nền tảng khác
• Tạo chương trình để chạy mà không cần trình duyệt web và các dịch vụ web
• Lập trình các ứng dụng cho các diễn đàn, lưu trữ, bầu chọn, mẫu HTML trực tuyến và nhiều nữa
Đọc thêm »