Miranda 0.9.38 - Cùng chát cùng vui

Miranda IM có thể chat cùng lúc với các tài khoản Yahoo, MSN, ICQ, AOL, … được, và thậm chí bạn có thể mở cùng lúc nhiều nick trên Miranda IM mà không phải làm gì thêm.
Miranda IM 0.9.37
Đọc thêm »