SiSoftware Sandra Lite 2012 SP1 (18.20)

Sandra là chữ viết tắt của System Analyzer, Diagnostic and Reporting Assistant. Đây là một phần mềm benchmark hoàn toàn miễn phí với đầy đủ các tính năng. SiSoft Sandra thích hợp cho những người có hiểu biết khá rõ về hoạt động bên trong của máy tính, hoặc dành cho các doanh nghiệp muốn phân tích, so sánh nhiều máy tính khác nhau.

Phần mềm được thiết kế dưới dạng nhiều thành phần nhỏ. Các thành phần này giúp bạn đánh giá tốc độ từng bộ phận của máy tính như tốc độ RAM, tốc độ mạng, hay hiệu năng của CPU … Có thể nói Sandra đánh giá được tất cả các các phần cứng và cả phần mềm trong máy tính của bạn. Đôi khi bạn còn thấy SiSoft Sandra đưa ra các bài test cho những phần cứng mà bạn không nghĩ là nó tồn tại trong máy của bạn.

Đọc thêm »