Vuze 4.7.0.2


Vuze (trước đây có tên Azureus) là 1 ứng dụng torrent client viết trên java, nó giúp bạn tải đồng thời nhiều file torrent, tạo hàng đợi và đặt độ ưu tiên, có tuỳ chọn bắt đầu/ngắt tìm kiếm và truy cập nhanh tới các mẩu thông tin về torrent của bạn.

Chương trình rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên để chạy được nó, bạn cần phải cài Java Runtime Enviroment.
Đọc thêm »