Delete Duplicate Files 4.7.0.1

Có rất nhiều không gian lãng phí trên đĩa cứng của bạn do có quá nhiều file trùng lặp không cần thiết. Phần mềm này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Đồng thời nó sẽ bảo vệ các file hệ thống của bạn , sẽ không có sự xóa nhầm file hệ thống của bạn và sẽ không có sự xóa nhầm những file quan trọng của bạn vì tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của bạn . Và nhiều hơn nữa chỉ với một nhấp chuột và trong vòng vài giây.
Đọc thêm »