Free Download Manager 3.9 RC1 build 1194


Free Download Manager (FDM) là một ứng dụng nhẹ, mạnh mẽ và dễ sử dụng, một bộ tăng tốc tải xuống và quản lý đầy đủ chức năng. Nó cho phép bạn tải file xuống và toàn bộ website từ bất kì remote server nào HTTP, HTTPS và FTP. Với FDM quá trình tải sẽ dễ dàng hơn bao giờ! Với FDM bạn không cần bắt đầu tải xuốn lại khi gặp gián đoạn tình cờ, Bạn có thể lấy lại tải xuống chưa hoàn thành từ chỗ nó bị ngắt. Chương trình cũng cảnh báo nếu một vài server không hỗ trợ lấy lại tải xuống. Nó cho phép bạn tạo sự giải quyết quá trình tải. Như vậy với FDM bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Đọc thêm »