WinZip 16.0.9715 - Nén và giải nén tệp tin chuyên nghiệp

Winzip là chương trình cho bạn nén và giải nên tập tin và thư mục để tiết kiệm không gian lưu trữ. Phiên bản mới nhất mang đến nhiều cải tiến về tính năng cũng như giao diện.

Hiện tại, có khá nhiều chương trình cho bạn nén và giải nén tập tin và thư mục để tiết kiệm không gian lưu trữ. Tuy nhiên, nếu như đó là một chương trình giải nén cải tiến chức năng và tốc độ thì cũng đáng cho bạn tin dùng.

Đọc thêm »