Monochrome Blogger Template - Oneroom Blogger Template

Theo nhận xét của mình thì 2 temp này Yolks làm load khá nhanh, nhìn đẹp và chuẩn.
Thông tin:
2 cột
Ngày tháng năm hiển thị đẹp mắt
Readmore thông minh của Noct
Tiện ích thông báo

Template kế tiếp cũng là template của WP , do mono-lab thiết kế rất độc đáo
Thông tin:
2 cột
Ngày thắng năm hiển thị đẹp mắt
Cột thông tin bài viết gọn gàng
Hiện tại sẽ update v2 cho template này để cập nhật tab comment + tab chia sẻ ( đợi fandung) sẽ update.
Hướng dẫn cài đặt
1. Cách cài đặt?
Mở tập tin ra - Monochrome-oneroom.zip.
SAu đó đăng nhập , Vào thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tải về / Hoàn nguyện Template > click Browse > chọn tập tin - Monochrome.xml > Nhấn Upload > Xem blog.


2. Cách cài ngày tháng năm ( oneroom và Monochrome)
Bạn hãy qua http://smashingblogger.blogspot.com/2009/07/undefined-date.html. Để xem và làm theo hướng dẫn của họ.


3. Menu
Vào thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Chỉnh sửa Template > chỉnh sửa menu của bạn nằm ở giữa ...

Save Template.


4. Page navigation
Vào mục cài đặt (Settings) > Định dạng > Hiển thị tối đa chỉnh là 5 > Save lại

Vào thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Chỉnh sửa Template > Chọn mở rộng > Tìm
a) max-results=3 (trong phần Post). Sửa thành max-results=5
b) max-results=3 (trong phần Label). Sửa thành max-results=5
c) postperpage=3 Sửa thành with postperpage=5

Save Template.
Nguồn vngreenzone
File Name: Monochrome-oneroom.rar
File Size: 79.86KB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?5v55rzfwzlgm2v3