Windows 7 Codec Pack 3.6.0

Windows 7 Codec Pack 3.6.0 hỗ trợ hầu hết các định dạng nén, các kiểu tệp tin âm thanh và video hiện đại nhất. Thông thường khi bạn chạy các tệp tin có chất lượng cao đã có sẵn Codec, nó có thể làm gián đoạn chương trình hoặc thậm chí là đứng hình trong quá trình Play. Khi đó, việc cập nhật Windows 7 Codec Pack vào hệ thống là rất cần thiết. Chương trình này cài đặt khá dễ dàng, khi sử dụng gói Codec này bạn không cần online khi muốn gỡ lỗi treo vì nó đã có sẵn một trình gỡ lối được tích hợp.
Đọc thêm »