Dexpot 1.5.15 - Phần mềm tạo desktop ảo

Với một màn hình Desktop thì có thể sẽ không đủ cho bạn làm việc cùng lúc với nhiều cửa sổ chương trình, hoặc bạn không muốn người khác xem những chương trình mình đang sử dụng trên Desktop...Điều đó sẽ được giải quyết dễ dàng với Dexpot 1.5.15, một chương trình tạo những Desktop ảo cho Windows giúp bạn thao tác dễ dàng hơn với các cửa sổ chương trình dày đặc.
Dexpot 1.5.14 build 1777 - tạo desktop ảo

Đọc thêm »