Winrar 4.10 Final - Nén và giải nén mạnh mẽ

WinRAR 4.10 Beta 4 - Nén và giải nén tập tin mạnh mẽ

WinRAR là một trình quản lý lưu trữ mạnh mẽ. Nó có thể sao lưu dữ liệu của bạn và giảm kích cỡ các file đính kèm theo email, giải nén các file RAR, ZIP và các file khác download từ internet và tạo các file lưu trữ ở dạng RAR và ZIP.

Đọc thêm »