Privacy Eraser Pro 9.0 - Bảo mật sự riêng tư

Privacy Eraser Pro là 1 phầm mềm xoá file rác chuyên nghiệp, nếu nhứ phần mềm SuperCleaner chỉ xoá các file rác và còn tích hợp thêm 1 số tính năng xoá các History cho IE thì phần mềm Privacy Eraser Pro hoàn toàn mạnh hơn nhiều,với nó việc xoá file rác chỉ là việc phụ

Với 1 mục đích " dù bạn đi đâu , dù bạn làm gì trên PC, ko ai có thể biết tới nếu bạn dùng Privacy Eraser Pro " mọi History từ IE tới mọi thứ trên PC ví dụ như thanh Start Menu Run/Find History , Temporary Files Directory , ...

Chức năng :
- Xoá Internet Explorer Cache Files
- Xoá Internet Explorer Browser History
- Xoá Internet Explorer Cookies
- Xoá Internet Explorer Address Bar History
- Xoá Internet Explorer Index.dat Files
- Xoá Internet Explorer AutoComplete Memory
- Xoá Windows Recent Documents History
- Xoá Windows Start Menu Run/Find History
- Xoá Windows Recycle Bin
- Xoá Windows Temporary Files Directory
- Xoá Windows MediaPlayer Recent File List
- Xoá Internet history from Google, Yahoo
- Tích hợp Mozilla/Firefox, AOL, Netscape, Opera
- Lựa chọn cookies mà bạn muốn giữ
- Xoá folders & files 1 cách an tonà
- Làm sạch ổ cứng - FAT/FAT32/NTFS
- Xác định khoảng trống trong ổ cứng

File Name: privacy-eraser-pro-setup.exe
File Size: 2.1MB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?06qofpsjy0j3z6v