Download Hài Tết 2012 - Tết Nhâm Thìn 2012 - Link Mediafire

1. Download hài tết: Tết Văn Lang cả làng nói phét


http://www.mediafire.com/?oyqo36roo7259h1
http://www.mediafire.com/?60219m7lai1bnt4
http://www.mediafire.com/?hpw9b3s3tan47ta
pass : hdmovie.vn 
2. Xuân Hinh kén chồng 2012

http://www.mediafire.com/?b2bd2r5qfs539
Bản rút gọn:
http://www.mediafire.com/?463162uibsm3b
3. Cười Du Xuân - Mr. Vượng Râu

http://www.mediafire.com/?v9d5tdtayt0kf
Pass: ARiT@vn-zoom.com
4. Kiếp Lông Bông 2012


http://www.mediafire.com/?86090v1rlm9qw
Pass Join: shoptinhoc.com

5. Điệp Viên Du Hài Ký - Chí Trung

http://www.mediafire.com/?mseusp8smvcp1
Pass Join: shoptinhoc.com