Google Chrome 18.0.1003.1 Beta - Nhanh và mạnh mẽ hơn

Google Chrome 17.0.942.0 Beta
Google Chrome là trình duyệt nhỏ gọn nhằm giúp bạn duyệt web nhanh hơn, dễ dàng hơn và an toàn hơn theo cách của mình
Một vài mô tả về Google Chrome:
- Trình duyệt cho mọi nhu cầu:
Gõ vào thanh địa chỉ và nhận được gợi ý cho cả trang tìm kiếm lẫn trang web.
- Ảnh thu nhỏ ở đầu các trang web:
Truy cập vào các trang ưa thích với tốc độ rất nhanh từ bất kỳ tab mới nào.
- Phím tắt dành cho ứng dụng:a
Nhận các phím tắt trên màn hình desktop để khởi chạy các ứng dụng web ưa thích của bạn.
- Truy cập ngay lập tức vào các trang web ưa thích của mình với tốc độ không tưởng từ bất kì tab nào.

Đọc thêm »