Windows 7 Manager 3.0.6 - Full Crack

Mọi người chắc cũng đã biết đến Vista Manager hay là XP Mannager là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành.Và bây giờ Windows 7 cũng đã xuất hiện tiện ích Windows 7 Manager 2.0.7 đây là công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa hệ điều hành của bạn ,nó giúp cho hệ thống của bạn nhanh hơn và ổn định, an toàn và cá nhân.
Đọc thêm »