Mask My IP 2.2.4.2 - Giả IP lướt web an toàn

Khi bạn kết nối internet, máy tính bạn sẽ có một IP tương tự như số nhà của bạn, giúp mọi người biết bạn là ai và nơi bạn đang online. Khi bạn mua sắm trực tuyến hoặc gửi email, IP của bạn được kết hợp với hoạt động đó. Qua đó, tin tặc và trộm có thể đột nhập vào máy tính, theo dõi hoạt động, đánh cắp thông tin cá nhân.

Đọc thêm »