Auto Hide IP 5.2.1.8 - Tự động ẩn IP dễ dàng


Auto Hide IP là một phần mềm tiện ích nhẹ và dễ sử dụng nhằm bảo vệ IP thật của bạn, và tự động thay đổi địa chỉ IP mỗi phút. Với chương trình bạn có thể ngăn ngừa việc hacker xác định ra máy tính bạn.

Khi sử dụng chương trình, bạn có thể facke IP của mình bằng cách nhấn "Choose IP Country" và kiểm tra IP trực tiếp. Bạn cũng có thể lựa chọn chức năng “Launch on Startup” để chương trình tự động chạy khi windows khởi động. Bên cạnh đó bạn có thể dễ dàng thay đổi giữa IP thật và giả chỉ bằng một nhập chuột vào nút Hide IP và Stop Hide.

Đọc thêm »