The Breaker 2 - Update Chap 51 [next is chap 52]

Sơ Lược:
Sau khi bị sư phụ của mình - Goomoonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ tuyệt kỹ Haven Black & Earth, thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu....

Tên Truyện : The Breaker 2 (The Breaker New Wave)
Kịch bản : JEON Geuk-jin
Họa sĩ :PARK jin-Hwan
Nguồn : BlogTruyen.Com
Thể Loại :Action ,comedy , seinen, school life, martial arts, mature..

Đọc Online 

The Breaker 2 - Chap 1
The Breaker 2 - Chap 2
The Breaker 2 - Chap 3
The Breaker 2 - Chap 4
The Breaker 2 - Chap 5
The Breaker 2 - Chap 6
The Breaker 2 - Chap 7
The Breaker 2 - Chap 8
The Breaker 2 - Chap 9
The Breaker 2 - Chap 10
The Breaker 2 - Chap 11
The Breaker 2 - Chap 12
The Breaker 2 - Chap 13
The Breaker 2 - Chap 14
The Breaker 2 - Chap 15
The Breaker 2 - Chap 16
The Breaker 2 - Chap 17
The Breaker 2 - Chap 18
The Breaker 2 - Chap 19
The Breaker 2 - Chap 20
The Breaker 2 - Chap 21
The Breaker 2 - Chap 22
The Breaker 2 - Chap 23
The Breaker 2 - Chap 24
The Breaker 2 - Chap 25
The Breaker 2 - Chap 26
The Breaker 2 - Chap 27
The Breaker 2 - Chap 28
The Breaker 2 - Chap 29
The Breaker 2 - Chap 30
The Breaker 2 - Chap 31
The Breaker 2 - Chap 32
The Breaker 2 - Chap 33
The Breaker 2 - Chap 34
The Breaker 2 - Chap 35
The Breaker 2 - Chap 36
The Breaker 2 - Chap 37
The Breaker 2 - Chap 38
The Breaker 2 - Chap 39
The Breaker 2 - Chap 40
The Breaker 2 - Chap 41
The Breaker 2 - Chap 42
The Breaker 2 - Chap 43
The Breaker 2 - Chap 44
The Breaker 2 - Chap 45
The Breaker 2 - Chap 46
The Breaker 2 - Chap 47
The Breaker 2 - Chap 48
The Breaker 2 - Chap 49
The Breaker 2 - Chap 50
The Breaker 2 - Chap 51