Pegasus Mail 4.63


Nếu bạn vẫn thường sử dụng Internet Mail hay Microsoft Outlook, thì bạn có lẽ đã thân thiện nhiều với chuẩn pop3 - là chuẩn lấy mail rất mạnh hiện nay. Tuy nhiên, khi bạn dùng chuẩn này để nhận mail thì bạn không biết có bao nhiêu email trên server đang chờ bạn nhận về. điều này là nỗi bận tâm cho người dùng. Hiện nay, các nhà sản xuất phần mềm ngày càng muốn hoàn thiện các yêu cầu mà người sử dụng đặt ra. Do đó, hàng loạt các tiện ích dùng để gửi nhận thư tín ra đời. Pegasus mail dùng chuẩn IMAP sẽ giúp bạn dễ dàng xem trước tất cả các thư của bạn trên server và cho phép bạn xoá hay đọc trước một bức mail nào đó trước khi bạn nhận các bức thư khác về. Nói chung, nó giống như webmail.Nhưng có điều nó mạnh hơn và tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn rất nhiều.
File Name: w32-463.exe
File Size: 12 MB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?bnc88mhgpdergbp