Soluto 1.3.252.0 Beta - Tăng tốc khởi động windows

Hiểu về khởi động của máy tính, tìm ra những ứng dụng làm máy tính chạy chậm và cải thiện với Soluto...

Soluto là ứng dụng cho phép bạn phân tích thời gian khởi động của bạn, xem các ứng dụng mà làm chậm máy tính và cải thiện nó như bạn muốn. PC Genome của Soluto là một tri thức dựa trên dữ liệu về sự hỏng của máy tính được xây dựng thông qua việc sử dụng phần mềm này. Thông tin thống kê và mục tiêu của nó, được thu thập và phân tích bởi Soluto cũng có thể được chỉnh sửa bởi cộng đồng.


File Name:solutoinstaller.exe
File Size: 635 KB
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?9usqfuvv23nq27b