Super Hide IP 3.1.7.8


Super Hide IP mang tới bạn khả năng bảo vệ tính riêng tư hoàn hảo khi sử dụng Internet

Khi bạn truy cập một số website, các hacker thường tìm địa chỉ IP máy bạn để xâm nhập, ăn trộm thông tin cá nhân và tạo ra nhiều bất lợi hòng xâm nhập máy tính bạn.

Với Super Hide IP, bạn có thể ẩn danh, giữ cho địa chỉ IP luôn ẩn để bảo vệ thông tin cá nhân phòng chống các hacker và cung cấp khả năng mã hóa các hoạt động trực tuyến của bạn, tất cả chỉ đơn giản với một click chuột.
Đọc thêm »